100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 „Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło

słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.”
    („Niepodległość” Marcin Wolski)

100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy w naszej szkole 9 listopada. O godzinie 11.00 młodzież, nauczyciele oraz pracownicy obsługi zebrali się na sali gimnastycznej, aby w podniosłej, uroczystej atmosferze uczcić pamięć tych, którym zawdzięczamy niepodległość. Dokładnie o 11.11, włączając się w ogólnopolską akcję „Hymn dla Niepodległej”, cała społeczność szkolna odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”. Podczas tych chwil obecny był wśród nas także wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy delegatura we Włocławku p. Marek Korytowski,

Obchody tak ważnej rocznicy miały dalszy ciąg w godzinach popołudniowych. Była to biesiada patriotyczna – w tym roku jej mottem stały się słowa piosenki „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Spotkanie to, pomyślane jako spotkanie pokoleń, zgromadziło dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. Swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej, Szkoły Podstawowej w Błennie i w Brdowie. Przybyli przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Izbicy Kujawskiej, mieszkańcy i opiekunowie Domu Pomocy Społecznej w Izbicy, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Liceum dla Dorosłych, absolwenci i oczywiście młodzież oraz nauczyciele naszego liceum. Rangę uroczystości podniosła obecność gości zaproszonych w osobach: ks. prof. L. Fica, Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska p. M. Dorabiały, Sekretarza Powiatu p. Zygmunta Bałuty, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy delegatura we Włocławku p. Marka Korytowskiego, a także dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół.

Podczas biesiady mogliśmy nie tylko wysłuchać patriotycznych wierszy i piosenek, które zaprezentowali uczestnicy, ale także włączyć się do wspólnego śpiewania, któremu towarzyszyła atmosfera radości i życzliwości. Udział w przygotowanych na tę okoliczność konkursach i quizach stał się taką „inną” lekcją historii, ale też dał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i spowodował integrację wszystkich zgromadzonych uczestników biesiady. Na zakończenie pan dyrektor J. Nadolny wręczył drobne nagrody zwycięzcom konkursów, a ks. prof. L. Fic w imieniu zaproszonych gości podziękował organizatorom za przygotowanie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości oraz zaprosił na Mszę św. w intencji Ojczyzny.

« 1 z 3 »

M. Sieradzka