Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach.

Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wytyczne sanitarne Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN Czytaj więcej

Harmonogram nauczania hybrydowego od 17 do 28 maja 2021r.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Czytaj więcej

Matura 2021

W dniu 4 maja 2021 rozpoczęły się matury w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 23 tegorocznych absolwentów oraz  7 absolwentów z ubiegłych lat  . Podczas egzaminów przestrzegane są wytyczne sanitarne opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Życzymy Powodzenia !!