ERASMUS+ wyjazd do GRECJI październik 2023r.

W ramach projektu wyjeżdżamy na 2 tygodnie do Grecji! Przed wyjazdem wszyscy uczniowie wezmą udział w zajęciachprzygotowawczych (językowych, kulturowych i pedagogicznych) Wyjazd  jest w dniach 29.10 – 11.11.2023r. Wyjeżdżamy w niedzielę i autokarem jedziemy bezpośrednio na miejsce projektu. Przed wyjazdem należy upewnić się, czy każdy uczestnik posiadadokument tożsamości pozwalający na przejazd na granicy Czytaj więcej