26 lutego, piątek, początek weekendu z … Chopinem

Właśnie tego popołudnia absolwent naszej szkoły przeniósł nas do świata muzyki i zainspirował do refleksji nad sztuką a nade wszystko życiem i twórczością kompozytora. Andrzej Bartkowski, który urodził się w naszym mieście, ukończył  Liceum Ogólnokształcące w latach sześćdziesiątych. Poza pracą zawodową pisze wiersze, organizuje koncerty, wernisaże i spotkania artystyczno-kulturalne „pro publico bono”. Jako mecenas sztuki zachęcił mieszkańców Izbicy do obejrzenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury spektaklu pt. „Obłoczni, czyli sen Chopina” napisanego i wyreżyserowanego przez Grzegorza Walczaka, w wykonaniu  znanych warszawskich aktorów: Olgierda Łukaszewicza ( Chopin ), Henryka Talara ( Fontana ) oraz zespołu muzycznego prezentującego utwory Fryderyka w oryginale i aranżacjach.

Przedstawienie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy duża frekwencja publiczności. Wyrazy uznania wobec kunsztu artystycznego wyrazili: Starosta Powiatu Włocławskiego pan Kazimierz Kaca, Wicestarosta pan Stanisław Budzyński, Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska pan Marek Dorabiała, Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej pan Janusz Nadolny oraz Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej pan Adam Myrta, który był organizatorem spektaklu. Podziękowania na ręce artystów złożyła  także była Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej pani Alicja Sadowska.

Po spektaklu i podziękowaniach nastąpiło spotkanie artystów z publicznością, którzy podzielili się wrażeniami z propagowania muzyki naszego kompozytora na całym świecie. Znani aktorzy wygłosili refleksje na temat wartości przyjaźni w życiu człowieka oraz jej funkcjonowaniu w środowisku artystycznym.

« 1 z 2 »