Biwak w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

W dniach 16-19 maja uczniowie klas kierunku „bezpieczeństwo i obronność” uczestniczyli w biwaku zorganizowanym w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Celem zlotu uczniów klas wojskowych było propagowanie wiedzy wojskowej, postaw proobronnych i patriotycznych w młodym pokoleniu. Biwak łączył w sobie charakter edukacyjny, sportowo-rekreacyjny i patriotyczny. Oprócz spotkania z prezydentem jednym z ważniejszych elementów biwaku było uroczysta zbiórka młodzieży 17 maja przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Uczniowie klas mundurowych zwrócili się wówczas z apelem do obecnych na uroczystości ministrów obrony i edukacji narodowej o wsparcie działań edukacyjno-obronnych, które zmierzać będą do kształtowania postaw obronnych Polaków. Uroczystości towarzyszyło wręczenie kwiatów oraz złożenie wieńców ofiarom wojen, kombatantom, weteranom misji pokojowych oraz wszystkim żołnierzom i nauczycielom.

W programie biwaku było również szereg innych atrakcji: zwiedzanie Warszawy, pobyt w jednostce w Wesołej, pokazy sprzętu i wyposażenia wojskowego, prelekcje filmów, cykl spotkań z „ciekawym człowiekiem”, imprezy sportowo-rekreacyjne, dyskoteka. Nie zabrakło też prezentacji oferty edukacyjnej wydziałów AON oraz wszystkich wojskowych uczelni wyższych. Kulminacją czterodniowego biwaku było wspólne ognisko w którym uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Biwak odbył się pod patronatem ministra obrony narodowej, a był inicjatywą rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr. hab. Bogusława Packa za co serdecznie dziękujemy.

P. Szyller