Cenny dar Ministerstwa Obrony Narodowej

Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej nieodpłatnie przekazał dla Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej mienie ruchome  zawierające 14 356 woluminów książkowych o wartości 80 098,89 zł oraz 432 materiały audiowizualne o wartości 12 124,08 zł .

Przekazane materiały obejmują tematykę dotyczącą obronności , historii, geografii , literatury , biologii , sztuki , fizyki , chemii i inne.

Dzięki niezwykle cennemu darowi zarówno uczniowie Liceum Ogólnokształcącego , jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej , będą mogli poszerzać swoja wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności .

Uczniowie klas o  profilu bezpieczeństwo i obronność , prowadzonych w Zespole Szkół od 3 lat lepiej poznają tematykę wojskowo-obronną. Dotychczasowa nauka oraz współpraca z II Bazą Materiałowo – Techniczną w Kutnie , Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku , Elitarnym Studium Służb Ochrony Delta we Włocławku pozwala uczniom  doskonalić się , zdobywać wiedzę i odnosić sukcesy np. II miejsce grupowe i indywidualne w Powiatowym Turnieju Strzeleckim w Radziejowie w listopadzie 2011r .