Dzień seniora

W kalendarzu pojawia się coraz więcej dni, które są okazją do celebrowania dojrzałego czy starszego wieku. Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 20 października jako Europejski Dzień Seniora, 14 listopada jako Światowy Dzień Seniora, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora.

Stało się już tradycją, że nasz Szkolny Dzień Seniora od lat obchodzimy w październiku .Wszystkie wspomniane daty mają jednak wspólny cel – kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych działań należy walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie im dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

Spotkania Szkolnego Koła Caritas z seniorami izbickimi, w którym tradycję traktuje się z wielkim szacunkiem jest przestrzenią, gdzie seniorzy mają swoje wyjątkowe miejsce i wyjątkową rolę, ponieważ stanowią ostoję owej tradycji. To dzięki Nim nie pokryły się kurzem nasze obyczaje, to z Ich ust młodsze pokolenia dowiadują się prawdy o minionym czasie, to Ich ręce i serca sprawiły, że rodzinne domy stały się bezpieczną przystanią dla dzieci, a potem także wnuków.

W  części  artystycznej  niespodziankę  przygotowali  uczniowie  naszej  szkoły, były:  wiersze  dla  seniorów,  koncert   piosenek  z   dawnych   lat  oraz  zabawa taneczna przy wspaniałej, wpadającej w ucho muzyce akordeonowej. W takt melodii granych przez absolwenta naszej szkoły, Dawida Grabowskiego, seniorzy ruszyli do tańca i to z taką sprawnością, że trudno było dopatrzyć się oznak upływu czasu u naszych gości. Spotkanie obfitowało w śmiech, śpiew i taniec oraz rozmowy – najlepszą terapię na wszystkie dolegliwości. Seniorzy pokazali, iż mają w sobie jeszcze wiele sił witalnych i nie wiek jest tutaj najważniejszy, lecz radość bycia razem, radość ze wspólnej zabawy, a także fakt, że się o nich pamięta.

Kolejny Dzień Seniora w Izbicy przeszedł  już do historii, lecz już dziś mamy nadzieję, iż w przyszłym roku spotkamy się w dobrym zdrowiu w takim samym, a może jeszcze liczniejszym składzie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia wspólnej zabawy i stworzyli niezapomniany wieczór.

« 1 z 2 »