Dzień seniora

24 października, w godzinach popołudniowych, na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się po raz drugi wieczorek poetycko – muzyczny przygotowany dla seniorów mieszkających w Izbicy Kujawskiej. Licznie przybyli goście wysłuchali wierszy deklamowanych przez młodzież ze Szkolnego Koła Caritas. Ze wzruszeniem nucili wraz ze szkolnym chórem i solistkami piosenki przypominające szanownym seniorom lata młodości.

Uczniowie zaprezentowali także krótką inscenizację, przedstawiającą w humorystyczny sposób problemy życia codziennego osób starszych. Występ zakończyła uczennica prowadząca wieczorek, składając serdeczne życzenia gościom z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.

Udział w spotkaniu wzięły także Panie należące do Koła Gospodyń Wiejskich, które ku zaskoczeniu i ogromnej radości młodzieży również zaprezentowały trzy utwory muzyczne. Następnie jedna z członkiń Koła Gospodyń wyrecytowała wiersz polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej pt. „Jak ja się czuję”. Cała uroczystość została uprzyjemniona poczęstunkiem składającym się z filiżanki herbaty, kawy oraz słodyczy.

Po zakończeniu części artystycznej seniorzy zostali zaproszeni przez młodzież do tańca przy akompaniamencie muzyki akordeonowej w wykonaniu absolwenta naszej szkoła Dawida Grabowskiego. Czas spędzony z seniorami naszego miasteczka upłynął w bardzo miłej atmosferze. Najmilszym momentem owego spotkania były uśmiechy i widoczne zadowolenie na twarzach najstarszych  i najbardziej doświadczonych życiowo mieszkańców Izbicy Kujawskiej.

B. Słabuszewska

« 1 z 2 »