Harmonogram nauczania hybrydowego od 17 do 28 maja 2021r.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Harmonogram nauczania hybrydowego

Procedury  bezpieczeństwa w okresie pandemii covid- 19 na terenie Zespołu  Szkół im. Jana Kasprowicza w  Izbicy Kujawskiej