II powiatowy konkurs Chopinowski ,,Fryderyk Chopin na Kujawach”

7 października 2011 roku już po raz drugi w murach naszej szkoły odbył się Powiatowy Konkurs Chopinowski „Fryderyk Chopin na Kujawach”.

W tym roku gościliśmy w Zespole Szkół 30 uczniów z opiekunami, z 10 placówek ( 5 szkół gimnazjalnych i 5 ponadgimnazjalnych) oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego we Włocławku w osobie Naczelnika Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych Pana Piotra Jacka Zbonikowskiego, a także radnych powiatu panów: Bogdana Sadowskiego, Marka Jaskólskiego i Karola Matusiaka .

Podobnie jak w roku ubiegłym konkurs podzielony był na dwie części: indywidualną oraz potyczki zespołowe. Uczniowie wykazali się nie tylko ogromną wiedzą merytoryczną dotyczącą biografii kompozytora, lecz także znajomością utworów.

Konkurs przygotowały: Anna Sołtysińska, Magdalena Sadowska i Mirosława Sieradzka.

Tegoroczne spotkanie uświetnił występ szkolnego koła teatralnego pod kierunkiem Pani Mirosławy Sieradzkiej. Młodzież zaprezentowała przedstawienie związane z postacią i twórczością Fryderyka Chopina.

Profesjonalne jury w składzie: Roman Jędrzejewski, Piotr Twardowski, Robert Kawka oceniało prace młodych sympatyków wielkiego kompozytora. Po bardzo wyrównanej walce indywidualnie zwyciężyli:

Szkoły gimnazjalne:

  • I miejsce: Daniel Szurgot – Brdów
  • II miejsce: Albert Górniak – Brdów
  • III miejsce: Bartosz Jankowski- Izbica Kuj.

Szkoły ponadgimnazjalne:

  • I miejsce: Sylwia Siewierska – Izbica Kuj.
  • II miejsce: Joanna Olejnicka – Izbica Kuj.
  • III miejsce: Paulina Przybysz – Izbica Kuj.

Zespołowo najlepszą szkołą gimnazjalną okazało się Gimnazjum im. Augustyna Słubickiego z Izbicy Kujawskiej, a ponadgimnazjalną Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu.

Starostwo Powiatowe, którego przedstawicieli gościliśmy na konkursie, ufundowało nagrody dla zwycięzców. Radny powiatu Pan Bogdan Sadowski przekazał na ręce Pani Dyrektor Alicji Sadowskiej prezent dla szkoły w postaci pięknie wydanego albumu związanego z życiem i twórczością Fryderyka Chopina.

Po rozdaniu nagród Naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych Pan Piotr Zbonikowski zaprosił wszystkich na konkurs za rok.

My natomiast zwycięzcom gratulujemy, a uczestnikom życzymy sukcesów w przyszłości.

A. Sołtysińska