Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Izbicy Kujawskiej

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Izbicy Kujawskiej.

 

W dniu 11 października 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbyła się inauguracje roku akademickiego 2016/17 Izbickiego Oddziału Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  Kujawskiej Szkoły Wyższej . Na początku uroczystości słuchacze zaśpiewali hymn  izbickiego oddziału KDUTW.

Następnie przewodnicząca izbickiego oddziału Alicja Sadowska powitała zaproszonych gości: starostę powiatu włocławskiego pana Kazimierza Kacę, przewodniczącego Rady Powiatu Włocławskiego pana Marka Jaskulskiego , burmistrza Izbicy Kuj. pana Marka Dorabiałę, pełnomocnika rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. Henryka Stępnia, prezesa KDUTW pana Jerzego Nowackiego, dyrektora Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kuj. pana Janusza Nadolnego oraz przybyłych na inaugurację słuchaczy izbickiego oddziału KDUTW.

Przewodnicząca oddziału Alicja Sadowska omówiła działalność  izbickiego oddziału w  pierwszym roku istnienia. Pełnomocnik rektora prof. Henryk Stępień po oficjalnym otwarciu roku akademickiego 2016/2017 dokonał  immatrykulacji słuchaczy i wręczył Alicji Sadowskiej list gratulacyjny od rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. Stanisława Kunikowskiego. Następnie wykonano Gaudeamus Igitur. W dalszej części głos zabrali przybyli goście. Wykład inauguracyjny na temat rozwoju gospodarczego przedstawił prof. Henryk Stępień. Uroczystość inauguracyjna zakończyła się występem artystycznym w wykonaniu Marii i Ryszarda Lewandowskich, Tadeusza Mroczkowskiego oraz pozostałych słuchaczy.