IV powiatowy konkurs Chopinowski ,,Fryderyk Chopin na Kujawach”

„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”
C. K. Norwid

Słowa poety romantycznego tworzącego w tym samym okresie, w którym powstawały wielkie dzieła muzyczne Fryderyka Chopina, niewątpliwie uzmysławiają i ilustrują niezrównany geniusz kompozytora wykraczającego poza granice nie tylko kraju, czy Europy, ale przede wszystkim wykraczające poza czas, w którym przyszło mu żyć i komponować. W celu popularyzacji dorobku tego niezwykłego artysty, którego korzenie rodzinne sięgają również naszych Kujaw ( matka Fryderyka Chopina urodziła się na Długiem i została ochrzczona w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej ), a także rozbudzenia zainteresowania młodzieży muzyką klasyczną, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej zorganizował po raz czwarty Powiatowy Konkurs Chopinowski „ Fryderyk Chopin na Kujawach”.

Do rywalizacji zgłosiło się 12 uczniów szkół gimnazjalnych oraz 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu włocławskiego oraz powiatu kolskiego.

Konkurs został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zespół Szkół gościł przedstawicieli Starostwa w osobie Starosty Powiatowego we Włocławku Pana Kazimierza Kacy oraz radnych powiatowych Panów: Bogdana Sadowskiego i Karola Matusiaka.

Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor Alicję Sadowską zebranych uczestników potyczek konkursowych, ich opiekunów oraz zaproszonych gości, młodzież stanęła do walki o nagrody. Rywalizację przeprowadzono w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: etap I – test indywidualny, etap II – potyczki zespołowe.

Profesjonalne jury w składzie: Roman Jędrzejewski, Piotr Twardowski, Robert Kawka przyznało następujące nagrody:

I. konkurs indywidualny:

Szkoły gimnazjalne:
  • I miejsce: Kornelia Bąk – Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kuj.
  • II miejsce: Joanna Wąsik – Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kuj.
  • III miejsce: Katarzyna Matczak – Gimnazjum Publiczne im. K. Jażdżewskiego w Błenne
Szkoły ponadgimnazjalne:
  • I miejsce : Michał Wiśniewski – Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kuj.
  • II miejsce: Kamila Sztrajber – Zespół Szkół im. F. Becińskiego w Lubrańcu
  • III miejsce : Magdalena Rykowska – zespół Szkół im F. Becińskiego w Lubrańcu

II. potyczki zespołowe

Szkoły gimnazjalne:
  • I miejsce : Gimnazjum Publiczne im. K. Jażdżewskiego w Błennie
Szkóły ponadgimnazjalne:
  • I miejsce : Zespół Szkół im. F. Becińskiego w Lubrańcu

Uzdolniona muzycznie młodzież z izbickich szkół uświetniła konkurs koncertem muzyki klasycznej. Na pianinie zagrała uczennica Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Weronika Sobieraj. Następnie wystąpiła młodzież uczęszczająca do Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kuj.: na skrzypcach zagrała Sylwia Kuropatwińska a na klarnecie – Konrad Sadowski.