Każde pokolenie ma własny czas

Słowa piosenki zespołu Kombi stały się myślą przewodnią tegorocznej uroczystości pożegnania Absolwentów naszej szkoły. Dokładnie o godzinie 12.00 29 kwietnia 2016 roku zebraliśmy się wszyscy – nauczyciele, rodzice, uczniowie i oczywiście Absolwenci, aby w takim gronie po raz ostatni spędzić wspólnie miłe chwile w murach Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście: proboszcz izbickiej parafii ks. prof. Leonard Fic, wicestarosta powiatu włocławskiego Stanisław Budzyński oraz Karol Matusiak – przewodniczący komisji edukacji, kultury i sportu.

Poproszony o zabranie głosu przez przewodniczącą samorządu uczniowskiego Weronikę Żurawicz, p. dyrektor Janusz Nadolny powitał wszystkich zebranych oraz złożył życzenia bohaterom dzisiejszego dnia. Z życzeniami wystąpili także zaproszeni goście. Główną część uroczystości zajęło wręczenie świadectw i nagród naszym Abiturientom. Pan dyrektor podkreślił szczególne osiągnięcia Konrada Sadowskiego, Michała Wiśniewskiego oraz Sylwii Kuropatwińskiej, których średnia ocen na świadectwie przekroczyła 5. Były też nagrody za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach, czytelnictwo, zaangażowanie w działalność Caritas oraz za osiągnięcia w sporcie.

W dalszej części głos zabrali Absolwenci, którzy w słowach pożegnania, piosence i kwiatach wyrazili swoją wdzięczność dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za serce, poświęcony czas i wszystko, co ich spotkało w murach Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

Jako ostatni głos zabrali drugoklasiści, którzy dla starszych koleżanek i kolegów mieli wiele ciepłych słów pożegnania, płynące z serca życzenia, wiersze, piosenki oraz pamiątkowe kubki. Po uroczystości Absolwenci oraz ich rodzice zaprosili grono pedagogiczne i zaproszonych gości na mały poczęstunek.

« 1 z 2 »

M. Sieradzka