Konkurs wiedzy o pomocy rozwojowej z UE

18 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym wręczeniu nagród w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Były to nagrody w związku z udziałem w konkursie wiedzy o Pomocy Rozwojowej. Sylwia Kuropatwińska została jednym z laureatów, natomiast Patryk Konopski został wyróżniony. Konkurs polegał na internetowym wypełnieniu karty z pytaniami z zakresu: definicji i zasad oficjalnej pomocy rozwojowej, donorów i beneficjentów pomocy, rynku usług rozwojowych, zalet i wad systemu ODA oraz działań podejmowanych w tym zakresie przez Polskę.