Konsultacje dla maturzystów

Każdy uczeń, który chce dobrowolnie uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły musi zapoznać się z procedurami i ich  przestrzegać!!!

Procedury uczestnictwa w konsultacjach dla -maturzystów

Przedmiot Termin konsultacji
j. polski Środa 10.30- 11.30
j. angielski Piątek 8.00- 9.00
j. niemiecki Piątek 9.00-10.00
matematyka Poniedziałek 8.00- 9.00
biologia Środa 11.30- 12.30

Pozostałe przedmioty indywidualnie uzgadniać z nauczycielem przedmiotu.