Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego 1863-2013

10 lutego 2013 roku w 150 rocznicę bitwy pod Cieplinami, która rozpoczęła działania powstańców styczniowych na terania Kujaw, odbyła się uroczysta msza w Kościele w Modzerowie oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na obelisku w Łucynowie. W tych rocznicowych obchodach uczestniczyła delegacja uczniów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

W trakcie sprawowania liturgii w Modzerowie młodzież wysłuchała referatu dotyczącego okoliczności i przebiegu bitwy pod Cieplinami zwanej w niektórych źródłach historycznych bitwą pod Izbicą Kuj.

Następnie zebrani goście i delegacje udali się pod obelisk we wsi Lucynowo (obecnie gmina Babiak)- w pobliżu pola bitew z 1863 roku, gdzie przedstawiciele gminy Izbica Kujawska i Babiak odsłonili pamiątkową tablicę oraz zostały złożone wiązanki kwiatów.

W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski Senator RP Ireneusz Niewiarowski władze Powiatu Włocławskie na czele z Panem Starostą Kazimierzem Kacą.

W dniu 11 lutego 2013r. w naszej szkole odbył się apel upamiętniający 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Podczas występu uczniowie recytowali wiersze polskich poetów opiewające poświecenie i zapał powstańców walczących przeciwko armii rosyjskiej. Młodzież przedstawiła również krótki rys historyczny wydarzeń z 1863r.

W związku z tym, że walki toczyły się w pobliżu Izbicy Kujawskiej, w Cieplinach, uczniowie scharakteryzowali przebieg potyczki z Moskalami. Uroczystości towarzyszyła muzyka wprowadzająca nastój zadumy oraz powodująca ożywienie uczuć patriotycznych.

Następnego dnia młodzież wystąpiła w Starostwie Powiatowym we Włocławku, gdzie uświetniła finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Powstanie styczniowe 1863”, w którym nasza uczennica Daria Kędzierska otrzymała wyróżnienie.

W. Wąsik; B. Słabuszewska