,,Odejść na zawsze, by stale być blisko…”

Członkowie koła teatralnego naszej szkoły przystąpili w tym roku do Projektu „Odejść na zawsze, by stale być blisko…” poświęconego 100. rocznicy urodzin księdza – poety Jana Twardowskiego. Organizatorem Projektu jest Fundacja BO WARTO.

Zadaniem młodzieży było przygotowanie wydarzenia rocznicowego i zaprezentowanie go w lokalnym środowisku. Dlatego w czwartek 16 kwietnia młodzież zaprezentowała w Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej program słowno – muzyczny pt. „Posłaniec nadziei”. Złożyły się na niego wiersze, piosenki, fragmenty homilii, a także refleksje i wydarzenia z życia ks. Jana Twardowskiego.

Mieszkańcy DPS, obdarowani przez młodzież samodzielnie przygotowanymi kolorowymi sercami, z zainteresowaniem słuchali poezji i chętnie włączali się w śpiew.

M. Sieradzka