Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020


W skład Zespołu Szkół wchodzą

I. Liceum Ogólnokształcące-4 letnie (podbudowa szkoła podstawowa) ,

    Liceum Ogólnokształcące-3 letnie (podbudowa gimnazjum) o profilu:

 • politechniczno-obronnym:
  • klasa mundurowa- możliwość poznania i przybliżenia pracy w służbach mundurowych: wojsku, straży granicznej, policji,
  • możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach, biwakach, wyjazdach na poligony, zawodach sportowo-obronnych, strzelaniu z Kbks’,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na uczelniach technicznych ,wojskowych, policyjnych,
  • możliwość realizacji przedmiotu dodatkowego „techniki operacyjne.
 • biologiczno-kosmetycznym:
  • kształcenie ogólne wraz z przedmiotem dodatkowym takimi jak: „biologia w kosmetyce”,
  • kształcenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia, odnowy biologicznej i wizażu,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na kierunkach biologiczno-chemicznych, medycznych, zawodowych,
  • przygotowywanie do pracy w zawodach związanych z kosmetyką i wizażem,
  • współpracę z gabinetami kosmetycznymi.
 • humanistyczno-językowym:
  • niestandardowe nauczanie dwóch języków obcych dające możliwość zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
  • przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, takich jak np. Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
  • możliwość uczestnictwa w kole teatralnym,
  • możliwość uczestnictwa w wymianie polsko niemieckiej młodzieży- współpraca ze szkoła w Uberlingen w Niemczech,
  • absolwent tej klasy może podjąć studia na uczelniach uniwersyteckich: filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, pedagogika, prawo, dziennikarstwo itp

Kwestionariusz- liceum ogólnokształcącego (podbudowa gimnazjum); 

Kwestionariusz – liceum ogólnokształcącego (podbudowa szkoła podstawowa)

II. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne)

(Słuchacz musi być pełnoletni. Szkoła jest bezpłatna!)

Na ten kierunek przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową i chcą uzupełnić wykształcenie do średniego.

Szkoła działa w systemie zaocznym i zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kwestionariusz-liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

III. Technikum 4-letnie (dzienne); Technikum 5-letnie (dzienne)-podbudowa szkoła podstawowa

 • Technik informatyk
 • Technik handlowiec

Kwestionariusz-technikum (podbudowa gimnazjum)

Kwestionariusz – technikum 5-letniego (podbudowa szkoła podstawowa)

IV. Branżowa Szkoła I stopnia (wielozawodowa)

Trzyletnia szkoła kształcąca w kierunkach: fryzjer, stolarz, rolnik, szwaczka, elektryk, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, mechanik samochodowy, cukiernik, monter instalacji sanitarnych, murarz, ślusarz, sprzedawca, kucharz, fotograf

Kwestionariusz- szkoła branżowa I stopnia (podbudowa gimnazjum)

Kwestionariusz szkoła branżowa I stopnia (podbudowa szkoła podstawowa)

V. Szkoła policealna

 • Technik informatyk (2-letnia) forma zaoczna
 • Technik bhp (2-letnia) forma zaoczna

                        Podbudowa szkoła średnia (forma zaoczna)

Kwestionariusz-szkoła policealna

Języki obce

 • język niemiecki
 • język angielski