Podpisano umowę na budowę placówki kształcenia zawodowego w ZS w Izbicy Kujawskiej

Starosta włocławski pan Roman Gołębiewski wraz z członkiem zarządu panem Grzegorzem Śledzińskim w obecności skarbnika powiatu Pani Jolanty Sakowskiej podpisali umowę z prezesem zarządu panem Tomaszem Czynszakiem na wykonanie zadania pn. „Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej”.  Wykonawcą inwestycji jest firma Girder Sp. z o. o. Sp. k. z Włocławka. Koszt powyższej inwestycji wyniesie 3.699.918,07 zł. Planowany termin wykonania datuje się na 30 czerwca 2020 r. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku, w którym zostaną zlokalizowane pracowanie i warsztaty służące unowocześnieniu bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej. Przewiduje się również  wyposażenie wybudowanych pomieszczeń, co pozwoli na utworzenie pracowni praktycznej nauki zawodu takich jak: programowania obrabiarek i technologii mechanicznej, elektryki, logistyki, rysunku oraz gastronomii.

Wykonanie zadania ma na celu stworzenie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe warunków, które będą odzwierciedlały te rzeczywiste, istniejące w przyszłej pracy i właściwe dla nauczanych zawodów. To z pewnością znacząco wpłynie na poprawę efektów kształcenia, zwiększenie jego skuteczności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Projekt przyczyni się do szybszego rozwoju infrastruktury edukacyjnej oraz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich.