Porozumienie o współpracy

W dniu 15 lutego Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza podpisała porozumienie o współpracy z Firmą Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych SP. z.o.o.  z siedzibą w Czamaninku.

Celem współpracy jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy oraz wykształcenia wykwalifikowanej kadry branży spedycyjno- logistycznej. Celem dodatkowym jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkolnictwem zawodowym