Porozumienie pomiędzy PWSZ we Włocławku a Zespołem Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

W dniu 18 maja br. w sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. 3 Maja 17 odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostało porozumienie pomiędzy PWSZ a Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli uczelni i szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczyli: Jan Ambrożewicz – Starosta Włocławski, Piotr Chrzanowski – Sekretarz Powiatu, Piotr Jacek Zbonikowski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz przedstawiciele Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty we Włocławku.

Celem zawartego porozumienia jest współpraca PWSZ ze szkołami ponadgimnazjanymi w obszarze nauki i edukacji, wymiana doświadczeń, doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej oraz podniesienie poziomu i efektywności kształcenia uczniów, przyszłych studentów włocławskiej uczelni i pracowników regionalnej gospodarki. Współpraca stanowi odpowiedź na wyzwania stawiane przed młodymi ludźmi przez społeczeństwo informacyjne i gospodarkę opartą na wiedzy.