Porozumienie pomiędzy WSHE a Zespołem Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

W dn. 26 października zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy WSHE a Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Ze strony WSHE dokument podpisał Rektor prof. WSHE dr hab. Stanisław Kunikowski, ze strony Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza – Dyrektor – mgr Alicja Sadowska.

Współpraca obu jednostek polegać będzie na popularyzacji nauki i wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników, promowaniu najlepszych uczniów oraz działaniach partnerskich dotyczących projektów unijnych.