Porozumienie z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie

Pogłębianiu wiedzy w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa służyć będzie podpisane 28 maja porozumienie zawarte pomiędzy Akademią Obrony Narodowej w Warszawie a Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

Akademię Obrony Narodowej reprezentowali prorektor ds. studenckich dr Aneta Nowakowska-Krystman oraz dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. inż. Maciej Marszałek Zespół Szkół dyrektor mgr Alicja Sadowska

Patronat nad naszą Szkołą przewiduje m.in. udział uczniów w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez AON. Kadra naukowa Akademii wesprze opracowanie programów nauczania w klasach o profilu mundurowym. Dodatkowo AON udostępni uczniom swoje zbiory biblioteczne w postaci możliwości skorzystania z czytelni. Liceum będzie natomiast promować uczelnię zarówno w czasie Dni Otwartych, jak i imprez okolicznościowych.

P. Szyller