Powiatowa Inauguracja roku szkolnego 2011/2012

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012 odbyła się w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej 1 września o godz. 1000.

Gospodarzami uroczystości byli: Starosta Powiatu Włocławskiego Pan Kazimierz Kaca, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Budzyński oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza Pani Alicja Sadowska. Wśród gości zaproszonych byli Dziekan Dekanatu Izbickiego Ks. dr hab. Leonard Fic, Naczelnik Wydziału Rozwoju Edukacji i Spraw Społecznych Pan Piotr Jacek Zbonikowski, Radny Powiatu Włocławskiego z G i M Izbica Kujawska. Pan Bogdan Sadowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Jakszewska oraz  Rodzice uczniów.

Zespół Szkół jest największa szkołą powiatu włocławskiego pracując od 1945 roku. W skład Zespołu Szkół wchodzi  Liceum Ogólnokształcące , Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

W bieżącym roku szkolnym LO prowadzi nauczanie w klasach humanistyczno-językowej, aranżacji wnętrz i krajobrazu oraz bezpieczeństwa i obronności . W ZSZ w klasach wielozawodowych oferujemy naukę w 15 zawodach, a dla dorosłych w zaocznym liceum.

W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny. Od 1997 Zespół Szkół współpracuje ze szkołą w Uberlingen położoną nad Jeziorem Bodeńskim w Niemczech.

Podczas inauguracji uczniowie, nauczyciele i rodzice  odebrali życzenia radości, satysfakcji i zadowolenia z rąk gospodarz i zaproszonych gości.