Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W dniu  11 października 2013 roku  w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej .

W uroczystości uczestniczyli Starosta Powiatu Włocławskiego pan Kazimierz Kaca, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół podległych Starostwu Powiatowemu, radni Powiatu Włocławskiego oraz księża z dekanatu włocławskiego.

W apelu wzięli także udział pedagodzy, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie naszej szkoły.

Starosta Powiatu włocławskiego wręczył nagrody wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych, dziękując za włożony trud  w pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Pani dyrektor Alicja Sadowska uhonorowała również nagrodami pedagogów z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

Uroczysty apel uświetniła młodzież szkoły, przedstawiając krótką historię powstania i rozwoju ZS w Izbicy Kujawskiej. Zebrani goście, nauczyciele oraz uczniowie obejrzeli niezwykle zajmujące przedstawienie nowej wersji V części „Dziadów”, pt. „Dziady w szkole” oraz humorystyczne scenki życia codziennego szkoły. Całość apelu wzbogaciła ciekawa oprawa muzyczna w wykonaniu utalentowanej młodzieży.