Pożegnanie klas trzecich

I nie żal nic, i żal wszystkiego”
Czesław Niemen

Tymi słowami Czesława Niemena klasa druga Liceum Ogólnokształcącego pożegnała swoich starszych kolegów kończących szkołę średnią.

24 kwietnia 2015 roku kolejna grupa uczniów otrzymała świadectwa ukończenia liceum i dołączyła do grona absolwentów naszej szkoły. Możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego uzyskało 29 uczniów z klasy III a i 29 uczniów z klasy III b Liceum Ogólnokształcącego oraz 26 słuchaczy Liceum dla Dorosłych.

Najzdolniejsza i najbardziej aktywna młodzież została nagrodzona świadectwami z wyróżnieniem, nagrodami książkowymi, dyplomami oraz pamiątkowymi pucharami. Najwyższe średnie uzyskały następujące osoby: Patrycja Matusiak, Sebastian Nowakowski, Kinga Dadzibóg, Filip Kostecki, Alicja Wochna, Magdalena Jarmużewska.

Część artystyczną uroczystości przygotowali młodsi koledzy i koleżanki z klasy II LO. Zabawnym scenkom z życia szkoły towarzyszyły również chwile zadumy i refleksji nad niezwykle szybko upływającym czasem. Muzyczne popisy zdolnych wokalistów i uczniów grających na gitarach uwieńczyła piosenka finałowa, do której wykonania dołączyli wszyscy absolwenci. Na zakończenie wielu uczniów nie kryło ogromnego żalu, a nawet łez wzruszenia z powodu rozstania ze swoimi kolegami i koleżankami, czy ulubionymi nauczycielami.

W. Wąsik