Pożegnanie Pani Dyrektor Alicji Sadowskiej

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy…

Marek Grechuta

Dnia 29 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste pożegnanie Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej – Pani mgr Alicji Sadowskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: władze Powiatu Włocławskiego ze Starostą i Przewodniczącym Rady Powiatu na czele, władze gminy Izbica Kujawska z Burmistrzem i Przewodniczącą Rady, przedstawiciel Kuratora Oświaty, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu, dyrektorzy szkół i instytucji z terenu gminy Izbica Kujawska, emerytowani nauczyciele z byłym dyrektorem zespołu na czele, Rada Pedagogiczna, przedstawiciele Rady Rodziców oraz młodzież.

W swoich wystąpieniach podkreślano wielki wkład pracy Pani Dyrektor, która potrafiła stworzyć i pokierować szkołą, odnoszącą od samego początku sukcesy dydaktyczne i wychowawcze, a jako cel nadrzędny stawiała zawsze dobro swoich wychowanków oraz rozwijanie ich pasji. Wszyscy obecni na uroczystości dziękowali za zaangażowanie w codzienne życie szkoły. Jednocześnie gratulowali sukcesów zawodowych, życząc zdrowia, pomyślności w gronie rodziny i przyjaciół, realizacji marzeń, podejmowania nowych wyzwań oraz rozwijania zainteresowań i pasji na nowym etapie życia. Uroczystość miała wyjątkowy i niepowtarzalny charakter pożegnania człowieka, którego droga zawodowa wskazuje na prawdziwe powołanie do pracy nauczycielskiej i zarządzania szkołą. Wszyscy zebrani w ciepłych słowach wspominali działalność dyrektor, dziękowali za długoletnią pracę i pasję, z jaką oddawała się wychowaniu i kształceniu licznych pokoleń. Pani Dyrektor również w wystąpieniu podziękowała współpracownikom i wszystkim osobom, z którymi spotkała się podczas swojej drogi zawodowej za współpracę, zaangażowanie oraz serdeczność.

Dyrektor Alicja Sadowska pełniła obowiązki dyrektora szkoły od 2002 roku. Przez 13 lat była przewodnikiem i przyjacielem, który całe swoje serce oddał szkole. Stworzyła z niej drugi dom, do którego przychodziło się bardzo chętnie i z wielką radością, bo był to dom bardzo ciepły i bezpieczny. Przez 37 lat pracy nauczycielskiej Pani Dyrektor zapisała w historii naszej szkoły najbardziej wartościowe karty i wyryła w sercach entuzjazm, zapał do pracy i miłość do szkoły.

Życzymy Pani Dyrektor dni pełnych spokoju oraz spełnienia marzeń.

« 1 z 2 »