Przysięga klas mundurowych

22 lutego 2019 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca 156. rocznicę Powstania Styczniowego, oraz poległych Powstańców w bitwie pod Cieplinami.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: pani Agata Wojtkowska członek Zarządu Powiatu Włocławskiego, pan Grzegorz Śledziński członek Zarządu Powiatu Włocławskiego, pan Karol Matusiak przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Włocławku, ppłk Grzegorz Tucholski Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku, pan Marek Dorabiała Burmistrz Izbicy Kujawskiej, pan Marek Śledziński Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, a także dyrektorzy sąsiadujących szkół podstawowych wraz z delegacjami młodzieży i pocztami sztandarowymi z Brdowa, Błennej, Izbicy Kujawskiej. Przybyła także delegacja uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie z pocztem sztandarowym,.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły, odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej, przypomnieli zebranym historię o krętych drogach państwa polskiego zmierzających do odzyskania utraconej wolności.

Szczególnego charakteru obchodom nadało złożenie przez uczniów klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego o profilu obronnym ślubowania na Sztandar Szkoły. Młodzież na komendę płk Pawła Szyllera przyrzekła rozsławiać dobre imię szkoły oraz należycie wypełniać obowiązki uczniowskie.

Następnie pan  dyrektor  Janusz Nadolny, przy akompaniamencie Pieśni Rycerskiej, wręczył każdemu uczniowi tarczę z logo szkoły. Obchody rocznicowe przebiegały w atmosferze wdzięczności polskim bohaterom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę suwerenności i niezależności. Uroczystości przyświecała także nadzieja, że młode pokolenia Polaków nie zapomną trudu włożonego w proces odradzania polskiej państwowości, a ich cechą charakterystyczną będą postawy patriotyczne.

« 1 z 2 »