Przysięga klas mundurowych 2020

14 lutego 2020 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbyło się ślubowanie klas mundurowych połączone z   uroczystością  upamiętniającą 157 rocznicę Powstania Styczniowego, oraz poległych Powstańców w bitwie pod Cieplinami.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:  ks. prof. dr hab. Leonard Fic proboszcz Parafii WNMP w Izbicy Kujawskiej, pani Agata Wojtkowska członek Zarządu Powiatu Włocławskiego, pan Grzegorz Śledziński członek Zarządu Powiatu Włocławskiego, pan  Krystian Łuczak przewodniczący wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Włocławku, ppłk Grzegorz Tucholski Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku, pan Marek Dorabiała Burmistrz Izbicy Kujawskiej, pan Marek Śledziński Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, pan asp. sztab. Zbigniew Łojewski Kierownik Posterunku w Izbicy Kujawskiej, pan Dariusz Ździenicki Dyrektor MGCK w Izbicy Kujawskiej,  a także dyrektorzy sąsiadujących szkół podstawowych wraz z delegacjami młodzieży i pocztami sztandarowymi z Brdowa, Błennej, Boniewa i  Izbicy Kujawskiej. Przybyła także delegacja uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie wraz z dyrektorem i pocztem sztandarowym,.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły, odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej, przypomnieli zebranym historię o krętych drogach państwa polskiego zmierzających do odzyskania utraconej wolności.

Szczególnego charakteru obchodom nadało złożenie przez uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego o profilu obronnym ślubowania na Sztandar Szkoły. Młodzież na komendę płk Pawła Szyllera przyrzekła rozsławiać dobre imię szkoły oraz należycie wypełniać obowiązki uczniowskie.

Następnie pan  dyrektor  Janusz Nadolny i ppłk Grzegorz Tucholski, przy akompaniamencie Pieśni Rycerskiej, wręczyli każdemu uczniowi tarczę z logo szkoły. Obchody rocznicowe przebiegały w atmosferze wdzięczności polskim bohaterom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę suwerenności i niezależności. Uroczystości przyświecała także nadzieja, że młode pokolenia Polaków nie zapomną trudu włożonego w proces odradzania polskiej państwowości, a ich cechą charakterystyczną będą postawy patriotyczne.

Na koniec uczniowie klas mundurowych zaprezentowali elementy sztuki walki wręcz.

« 1 z 2 »