Ślubowanie uczniów klas mundurowych

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe

Odśpiewaniem „Pieśni rycerskiej” zakończyło się ślubowanie uczniów klas mundurowych złożone na sztandar szkoły.

Ślubowanie zostało przeprowadzone 13 października wg. ceremoniału wojskowego z udziałem pocztów sztandarowych Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie i Gimnazjum im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

W wystąpieniu do młodzieży realizującej szkolenie wojskowe, dyrektor szkoły Pani Alicja Sadowska podkreśliła, że uczniowie oprócz zdobywania wiedzy ogólnej przygotowującej ich do matury oraz nauczania w zakresie ogólnym, w przyszłości swoje losy wiążą ze służbami mundurowymi. Ten nowy etap dorosłego życia, ciekawy i opłacalny będzie się wiązał z wyrzeczeniami, a wiedza zdobyta w Liceum będzie procentowała w przyszłości.

Z kolei ks. prof. Leonard Fic podkreślił jakie znaczenie ma ślubowanie w wypełnianiu obowiązków szkolnych, jakie wyzwanie stawia noszenie umundurowania. Ksiądz pogratulował młodzieży wyboru szkoły w oparciu o innowację pedagogiczną, z ofertą kształtującą wartości społeczne, otwartą na edukację służb mundurowych.

My „mundurowcom” życzymy powodzenia w Szkole i właściwego wyboru służb.