Spotkanie policjantów z młodzieżą na temat zagrożeń związanych z alkoholem, narkotykami i dopalaczami

W spotkaniu uczestniczyli : pani Sylwia Olszewska –specjalista profilaktyki społecznej  nieletnich i patologii Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, starszy aspirant Zbigniew Łojewski i młodszy aspirant Bartłomiej Śledziński z Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej.

Tematem przewodnim były zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy. W trakcie prowadzonych rozmów funkcjonariusz podawał przykłady młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu, spróbowali dopalaczy, a w konsekwencji uzależnili się od nich, tracąc cenne zdrowie lub nawet życie. Policjanci przypominają, że zażywanie środków psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy może powodować śmiertelne zatrucia.

Policjanci przybliżyli również młodym ludziom tematykę odpowiedzialności karnej osób nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie zachowania są przejawami demoralizacji i jak powinni się zachowywać na terenie szkoły. Dowiedzieli się również, jakie kary i konsekwencje grożą za wykroczenia i przestępstwa.

Głównym celem tego spotkania, było zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych i przemocy pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami.