Spotkanie z Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

W dniu 26 stycznia uczniowie klas mundurowych, uczestniczyli w spotkaniu z Panem dr hab. Dariuszem Rogutem Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Łodzi.

Pan profesor jednocześnie jest kierownikiem  Katedry Historii Wojskowej i Studiów nad Obronnością Instytutu Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i stąd wizyta z młodzieżą w naszej szkole. Tematem spotkania była eksterminacja narodu polskiego w czasie II wojny światowej a w tym działalność „Prewencyjnego Obozu Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi „

Była to pouczająca lekcja Historii połączona z nawiązaniem do aktualnej sytuacji międzynarodowej.