Święto wolności i radości

Była wiosna, wiosna wkoło,
nadszedł cudny maj,
pełne pieśni każde sioło
świat się zmienił w raj!…
Hej! Pamiętny ów dzień chwały
Cudny: Trzeci maj!

Uczniowie Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili podczas szkolnego apelu. W formie gawędy, rozpoczynającej się przy ognisku, rozważali nie tylko wydarzenia z przeszłości Polski, ale pokazali, że choć każdy z nas ma prawo do własnych sądów i przekonań, to, żeby być w pełni wolnym, powinien znać i rozumieć prawa oraz zasady wolności. Wiersze i piosenki przygotowali uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem p. M. Biziorek i p. M. Sieradzkiej. Całość uzupełniał narodowy taniec- polonez wykonany także przez uczniów tej klasy.

M. Sieradzka