,,Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”

To hasło przyświecało tegorocznej uroczystości pożegnania absolwentów naszego LO, która odbyła się 25 kwietnia 2014 o godz. 12.00. Na uroczystości obecni byli goście: p. Stanisław Budzyński, Przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego, p. Włodzimierz Majewski Naczelnik Wydział Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku, p. Emilia Zalewska, przedstawicielka Społecznej Akademii Nauk w Kole, Czytaj więcej

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013 był dla uczniów i nauczycieli z całego kraju dniem powitania kolejnego roku szkolnego. W naszej szkole było to wydarzenie szczególnie uroczyste, gdyż miała tu miejsce Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014. Z tej okazji gościliśmy w murach naszej szkoły znamienitych gości: Starostę Powiatu Włocławskiego, p. Kazimierza Kacę, Przewodniczącego Rady Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

28 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 z udziałem uczniów, nauczycieli, przedstawicieli rodziców oraz zaproszonych gości: Proboszcza Parafii WNMP w Izbicy Kujawskiej ks. prof. Leonarda Fica, Dyrektor Domu Pomocy Ks. Orionistów w Izbicy Kujawskiej ks. Kazimierza Porębę, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Karola Matusiaka. Czytaj więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz II klasy Liceum Uzupełniającego. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego p. Stanisław Budzyński, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku dr Adam Czytaj więcej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 w naszej szkole odbyło się 3 września. Po Mszy św. w kościele parafialnym, uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na sali gimnastycznej. Inauguracji nowego roku szkolnego dokonała Pani Dyrektor Alicja Sadowska, witając przybyłych gości, nauczycieli i uczniów. Szczególnie ciepłe słowa powitania popłynęły w stronę uczniów klas Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

29 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012  z udziałem uczniów, nauczycieli, przedstawicieli rodziców oraz zaproszonych gości. Było ono okazją do przypomnienia o sukcesach uczniów, wręczenia świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia. Szczególne gratulacje z rąk p. Dyrektor Alicji Czytaj więcej