,,Tajemnicze wezwanie’’

Czwartą Niedzielą Wielkanocną rozpoczęliśmy w Kościele Powszechnym Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Błogosławiony Jan Paweł II wiele razy modlił się słowami, w której prosił: ,,Panie Jezu, (…) jeżeli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać aż do końca’’. Od wieków Bóg wybiera sobie spośród ludzi tych, którym wyznacza szczególne zadania. Łaska powołania przychodzi do człowieka w różny sposób, w różnej formie. Do jednych Bóg mówi cicho, delikatnie, spokojnie. Inni, aby usłyszeć głos Bożego wezwania potrzebują mocnego wstrząsu, ale są też i tacy, których Bóg powołuje już w łonie matki, jak to miało miejsce z prorokiem Jeremiaszem: ,,Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię i ustanowiłem cię prorokiem między narodami’’.

25 kwietnia w naszej szkole i 29 kwietnia 2012r. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej młodzież z Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej pod kierunkiem Ks. Grzegorza Radziejewskiego wystawiła sztukę pt: ,,Tajemnicze wezwanie’’ mówiącą na temat powołania kapłańskiego. Sztuka składała się z trzech części: I cześć – Powołanie Piotra, II cześć – Powołanie współczesnego człowieka, III cześć – Kapłan drugi Chrystus. Młodzież bardzo chętnie wcieliła się w rolę Piotra, Jezusa, kapłana, siostry zakonnej i wielu innych osób grających role drugoplanowe.

Każdy wezwany posiada własną drogę powołania, która pozostanie ostatecznie Bożą tajemnicą. Bóg może powoływać do swojej służby o każdej porze i w każdym okresie życia. Powołanie jest szczególnym darem Boga dla powołanego i dla całego Kościoła. Bóg wzywa człowieka do najpełniejszego z Nim zjednoczenia, do zanurzenia w Jego świętości. Potrzebuje go, by realizować swoje zbawcze plany.

Może jakiś człowiek słyszy już wyraźnie wezwanie do kapłaństwa, ale ma jeszcze do pokonania egzamin maturalny, zamknięcie jakiegoś etapu życia, pracy i mnóstwo wątpliwości, nosząc w swoim sercu pytania, z którymi nie bardzo ma się do kogo zwrócić. ,,Nie bój się’’ tymi słowami zwraca się do nas Bóg. Dlatego módlmy się każdego dnia o liczne i święte powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, aby nigdy nie brakło robotników na niwie Pana stając się ciągle narzędziem w Jego ręku.

Ks. G. Radziejewski