Targi Edukacyjne i Pracy

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lubrańcu (woj. kujawsko-pomorskie) po raz kolejny zorganizowało w Izbicy Kujawskiej Targi Edukacji i Pracy.

Gospodarzem targów był Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza od lat współpracujący z jednostkami Ochotniczych Hufców Pracy z regionu.

Przedsięwzięcie było skierowane do uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza i Gimnazjum im. Augustyna Słubickiego   w Izbicy Kujawskiej oraz osób poszukujących pracy. Uczestnicy mogli skorzystać z porad doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubrańcu, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku, a także Ośrodków Szkolenia Zawodowego. Usługi z zakresu pośrednictwa pracy świadczyli pośrednicy pracy z Młodzieżowego Biura Pracy we Włocławku.

Podczas targów młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną włocławskich uczelni wyższych i szkół regionalnych, wśród których znalazły się: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Centrum Nauki i Biznesu ŻAK i Zespół Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia COGITO. Gościem targów była również Wojskowa Komenda Uzupełnień, której przedstawiciele udzielali informacji na temat wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwy, służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej. Wystawcy zachęcali przyszłych uczniów do kontynuacji nauki na wyższym poziomie, oferując szeroki wachlarz kierunków, specjalności oraz form kształcenia. Poza poradami interesantom wręczono ulotki, foldery z proponowanymi zawodami oraz broszury informacyjne.

Targi odbyły się wyniku realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OHP- kujawsko-pomorskie