Uczniowie z najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2011/2012

Liceum Ogólnokształcące

 • Justyna Czupryniak IIb 5,1
 • Anna Budka IIb 5,1
 • Emilia Matusiak Ib 5,1
 • Katarzyna Kotlińska IIb 5,0
 • Natalia Kołodziejska IIa 5,0
 • Angelika Stanisławiak IIIb 4,9
 • Izabela Kotkowska IIb 4,9
 • Paulina Dadzibóg IIb 4,8
 • Joanna Olejnicka IIb 4,8
 • Dominika Kołucka IIb 4,8
 • Dorota Konopińska Ia 4,8
 • Katarzyna Mostowska IIb
 • Magdalena Pietrzak IIb
 • Magdalena Kucińska IIb
 • Katarzyna Woźniak IIb
 • Olga Jędrzejewska IIb
 • Patryk Wojciechowski IIb
 • Patrycja Sikorska Ia
 • Konrad Winiecki Ib
 • Patrycja Szczepańska Ib
 • Karolina Kubiatowska Ib
 • Natalia Kwieciszewska Ib

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Łukasz Wrzesiński IIaz 5,0
 • Kurtysiak Magdalena Ibz 4,8
 • Pruczkowska Edyta Ibz 4,8
 • Matuszewski Łukasz Iaz 4,4
 • Dadzibóg Marta Ibz 4,2
 • Zielonka Żaneta Ibz 4,2
 • Majchrzak Katarzyna Ibz 4,1
 • Majchrzak Wioleta Ibz 4,1