Uroczyste otwarcie warsztatów kształcenia zawodowego

2 września 2020 roku stał się dniem zapisującym kolejne ważne wydarzenie na kartach historii Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Po roku intensywnych prac budowlanych zakończono inwestycję powstania warsztatów kształcenia zawodowego, która została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe we Włocławku przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Ze względu na trwającą epidemię uroczystość  została skrócona i nie przedstawiono programu artystycznego.

W uroczystości uczestniczyli :Proboszcz Parafii p.w. WNMP w Izbicy Kuj. Ks. Prał. prof. dr hab. Leonard Fic, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Pani Aneta Jędrzejewska, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Stanisław Pawlak, Starosta Powiatu  Włocławskiego  Pan Roman Gołębiewski wraz z Członkami Zarządu, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Zygmunt Wierzowieckiego wraz z Radnymi Powiatu,  Burmistrz Izbicy Kujawskiej Pan Marek Dorabiała, Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej Pana Marek Śledziński, Naczelnicy Wydziałów Starostwa powiatowego we Włocławku, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Izbica Kujawska Pani Elżbieta Bąk i Pan Wojciech Graczyk, przedstawiciele głównego wykonawcy firmy Girder,  Kierownik Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej asp. szt. Zbigniew Łojewski , Dyrektor Miejsko -Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kuj. Pan Dariusz Zdzienicki, grono pedagogiczne, rodzice. Po uroczystym powitaniu gości uczennica klasy III-ej przypomniała najważniejsze wydarzenia z historii naszej szkoły, która powstała tuż po II wojnie światowej z inicjatywy mieszkańców miasta celem umożliwienia dostępu do oświaty dzieciom z małych środowisk. Powstanie nowoczesnego, w pełni wyposażonego obiektu dydaktycznego z pracowniami praktycznej nauki zawodu poszerza ofertę edukacyjną szkoły średniej o możliwość kształcenia technicznego w zawodach; technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik mechanik   ( oprogramowanie obrabiarek CNS ). Dzięki temu nasza placówka podąża za dokonującymi się obecnie zmianami na rynku pracy.

Na koniec symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Pani Aneta Jędrzejewska, Starosta Powiatu  Włocławskiego  Pan Roman Gołębiewski, przedstawiciel rodziców Pan Zbigniew Łojewski, przewodniczący szkoły uczeń klasy III LO Daniel Rakowski oraz Dyrektor Janusz Nadolny,  nowy obiekt poświęcił Proboszcz Parafii p.w. WNMP w Izbicy Kuj. Ks. Prał. prof. dr hab. Leonard Fic. Zebrani goście i uczniowie szkoły mogli obejrzeć oficjalnie otwarte pomieszczenia warsztatów i pracowni.

« 1 z 2 »