Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011

W dniu 22 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011. W uroczystości wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół, Grono Pedagogiczne, Przewodnicząca rady Rodziców pani Anna Jakszewska oraz przybyli na uroczystość rodzice.

W części oficjalnej pani dyrektor Alicja Sadowska wręczyła najlepszym uczniom naszej szkoły świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz dyplomy za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas: IIb, Ia i Ib Liceum Ogólnokształcącego.

Szczególnie miłe i wzruszające dla wszystkich obecnych było pojawienie się na uroczystości dwojga niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły, Pauliny Pietrzak uczennicy klasy IIb LO oraz Mateusza Wojciechowskiego, ucznia klasy IIa LO. Nauczyciele oraz uczniowie podjęli inicjatywę, aby uczniowie kwotę odpowiadającą cenie symbolicznej róży wręczonej pedagogom w podziękowaniu za wspólną pracę przeznaczyli dla Mateusza Wojciechowskiego, który, uległ wypadkowi, a obecnie gromadzi fundusze na zakup protezy i kosztowną rehabilitację.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym Paulina i Mateusz będą mogli jak najczęściej uczestniczyć w zajęciach oraz różnych uroczystościach w szkole i znajdą tu prawdziwych przyjaciół.