Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2010/2011

W dniu 29 kwietnia 2011 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III a, b Liceum Ogólnokształcącego oraz II klasy Liceum Uzupełniającego. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Poseł RP, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dr Marek Wojtkowski, Przewodniczący rady Powiatu Włocławskiego Stanisław Budzyński, prodziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku dr Marek Zieliński, przedstawiciel Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości pani Emila Zalewska, wiceprzewodniczący Rady Rodziców Dariusz Baldys, rodzice oraz Rada Pedagogiczna. W części oficjalnej Pani Dyrektor Alicja Sadowska wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali następujący uczniowie klasy IIIa: Małgorzata Jankowska (śr. ocen 5,19), Katarzyna Kostecka (5,13), Agata Baszewska, Katarzyna Lewandowska, Patrycja Pietrzak, Monika Proszowska oraz uczniowie klasy IIIb: Krzysztof Mętlewicz (5,10), Anna Ptaszkiewicz (5,0), Andżelika Szczecińska (5,0). Uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy uznania.

Nagrodzeni zostali także absolwenci wyróżniający się w pracy na rzecz szkoły, środowiska i osiągający sukcesy sportowe.

Po części oficjalnej, wręczeniu świadectw, nagród i dyplomów oraz przemówieniach zaproszonych gości absolwentów pożegnali uczniowie klas pierwszych i drugich, dedykując im przygotowaną przez siebie cześć artystyczną.