W nagrodę do Brukseli

W Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kuj. od 2001 roku działa Szkolny Klub Europejski. Zadaniem, jakie stawia sobie za cel jest przybliżenie uczniom problematyki związanej ze zjednoczoną Europą, kształtowanie w nich świadomości europejskiej oraz rozbudzanie ich zainteresowań. Popularyzowanie idei europejskich odbywa się poprzez zajęcia dodatkowe, w tym wykłady gościnne specjalistów z Regionalnego Centrum Integracji Europejskiej w Toruniu, konkursy szkolne oraz udział uczniów w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży ze Szkołą Realną w Uberlingen nad Jeziorem Bodeńskim na południu Niemiec.

Działalność naszego klubu przynosi wymierne efekty, gdyż nasi uczniowie corocznie chętnie biorą udział w proponowanych im formach aktywności oraz regularnie odnoszą sukcesy w konkursach tematycznych dotyczących UE.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły dotychczas brali udział w trzech konkursach na szczeblu wojewódzkim, odnosząc sukcesy w każdym z nich. Były to:

 1. Kujawsko – Pomorski Konkurs Wiedzy o Prezydencji Polski w UE organizowany przez RCIE w Toruniu:
  • II miejsce – Juliusz Pastucha, uczeń klasy II b,
 2. Kujawsko – Pomorski Internetowy Konkurs Wiedzy o UE organizowany przez RCIE w Toruniu:
  • I miejsce – Justyna Czupryniak, klasa II b.
  • III miejsce – Juliusz Pastucha , klasa II b
 3. Kujawsko-Pomorski Konkurs „Europa Regionów” pod patronatem Tadeusza Zwiefki
  • Juliusz Pastucha – wyróżnienie i wyjazd do Brukseli w ramach nagrody
  • Justyna Czupryniak – tytuł finalisty.
 4. „Poliglota w Liceum” – 4 uczniów naszego LO awansowało do etapu wojewódzkiego.

W roku szkolnym 2010/2011 uczennice naszej szkoły Katarzyna Kostecka, Monika Proszowska i Agata Baszewska zdeklasowały innych uczestników i zajęły trzy pierwsze miejsca w konkursie wiedzy o UE organizowanym przez WSHE we Włocławku.

Z kolei w roku szkolnym 2009/2010 dwoje uczniów naszego LO, Monika Proszowska i Grzegorz Andrzejewski, awansowało do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o UE, w którym Monika zajęła 11 miejsce.

M. Przybylska