NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA na poziomie Technikum!!!

Warsztaty kształcenia zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zwodu przy Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej już gotowe do przyjęcia uczniów od  1 września 2020 roku.

Warsztat zostały wybudowane pod kątem otwarcia od września 2020 roku nowych kierunków kształcenia: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk i technik mechanik (programowanie obrabiarek CNS).

Wybudowane warsztaty pozwolą na  stworzenie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe warunków, które będą odzwierciedlały te rzeczywiste, istniejące w przyszłej pracy i właściwe dla nauczanych zawodów. To z pewnością znacząco wpłynie na poprawę efektów kształcenia, zwiększenie jego skuteczności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy.

Inwestycje finansuje Powiat Włocławski.