Warsztaty kształcenia zawodowego pną się w górę.

Warsztaty kształcenia zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zwodu przy Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej pną się w gorę.

Warsztat są budowane pod kątem otwarcia od września 2020 roku nowych kierunków kształcenia: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk i technik mechanik (programowanie obrabiarek CNS).

Wybudowane warsztaty pozwolą na  stworzenie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe warunków, które będą odzwierciedlały te rzeczywiste, istniejące w przyszłej pracy i właściwe dla nauczanych zawodów. To z pewnością znacząco wpłynie na poprawę efektów kształcenia, zwiększenie jego skuteczności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy.

Termin oddania warsztatów do użytku to 30 czerwca 2020 roku.

Inwestycje finansuje Powiat Włocławski.