Wielkanocne zwyczaje i tradycje

1 kwietnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym we Włocławku młodzież naszej szkoły pod kierunkiem ks. Grzegorza Radziejewskiego zaprezentowała inscenizację słowno-muzyczną pt. „Wielkanocne zwyczaje i tradycje”. Wielkanoc w Polsce, jak i we wszystkich krajach o korzeniach chrześcijańskich, jest największym, najbardziej uroczystym i radosnym świętem, upamiętniającym pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Powszechnie uznaje się święta związane z obchodami Wielkiej Nocy za typowo polskie, chociaż ich rodowód jest bardzo odległy. Uczniowie postanowili wyjaśnić tradycję i symbolikę świąt wielkanocnych, bo przecież nie wyobrażamy sobie świąt bez baranka na stole, malowania pisanek czy święcenia pokarmów. Całej tej ceremonii towarzyszą także życzenia zdrowia, radości, powodzenia i szczęścia.

Życzymy wszystkim, aby święta wielkanocne przyniosły radość i wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i powoli z ufnością patrzeć w przyszłość.