Wizyta młodzieży LO w Pałacu Prezydenckim

W ramach współpracy z Akademią Obrony Narodowej, mającą na celu promowanie wśród młodzieży postaw proobronnych i zachęcanie do interesowania się sprawami bezpieczeństwa 12 czerwca br.  uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego zwiedzili Pałac Prezydencki oraz uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z rolą i funkcjonowaniem Biura, a także obejrzeli film o bezpieczeństwie i wysłuchali informacji nt. Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP. Z młodzieżą spotkał się zastępca szefa BBN  minister Zbigniew Włosowicz, który przekazał egzemplarze Białej Księgi oraz kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe pt. „15 lat w NATO” dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej pani Alicji Sadowskiej, nauczycielowi klas mundurowych ppłk. Pawłowi Szyllerowi oraz dwójce wyróżniającym się licealistom Sylwii Kuropatwińskiej i Piotrowi Wiśniewskiemu .

Uzupełnieniem interesującego wyjazdu do Warszawy było zwiedzenie Muzeum Wojska Polskiego i zapoznanie się  z egzemplarzami sprzętu uzbrojenia, dokumentami  i eksponatami zgromadzonymi w salach ekspozycji stałej i wystaw czasowych.

P. Szyller

« 1 z 2 »