Wizyta w 2 Bazie Materiałowo – Technicznej w Kutnie

W dniu 26 maja dyrektor Alicja Sadowska i wicedyrektor Janusz Nadolny uczestniczyli w uroczystości z okazji święta 2 Bazy Materiałowo – Technicznej w Kutnie. Z tej okazji w dowód uznania, sympatii i przyjaźni otrzymaliśmy od szefa sztabu ppłk mgr inż. Pawła Szyllera pamiątkowe statuetki.

W tym dniu w jednostce odbywały się pokazy sprzętu bojowego, lotniczego i balonowego.

W dniu 28 maja gościła w 2 Bazie Materiałowo – Technicznej młodzież naszej szkoły szczególnie licznie uczniowie klasy o rozszerzeniu wojskowym.

Uczniowie zwiedzali Izbę Pamięci poznali nowy sprzęt wojskowy, samoloty, śmigłowce.

Wizyta zakończyła się pyszną grochówką i wspólnym ogniskiem.