Zajęcia w ramach programu „Moja Uniszkoła Zawodowa”

W okresie ferii zimowych w naszej szkole w ramach programu ” Moja Uniszkoła Zawodowa” odbywały się zajęcia na kursie kroju i szycia oraz kursie kombajnisty.

Uczestniczki kursu kroju i szycia zdobywały umiejętności wykonywania podstawowych prac krawieckich: kroju i szycia spodni, bluzki damskiej, tworzenia szablonów, zdejmowania miary.

Na teoretycznym kursie kombajnisty chłopcy poznawali budowę i zasady działania kombajnu, typy kombajnu zbożowych.

Praktyczna kontynuacja zajęć odbędzie się w okresie wiosennym w ZSRCKU w Starym Brześciu.

Finansowane ze środków unijnych zajęcia pozalekcyjne i kursu w programie ” Moja Uniszkoła Zawodowa” pozwalają wyrównywać braki edukacyjne a także rozwijać zainteresowania uczniów w zakresie innych umiejętności.