Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

„Nawet w czasie wakacji
nie wysyłaj na urlop… rozumu”

Pod tym hasłem 27 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Ze względu na czekający uczniów dwumiesięczny czas wakacji wielokrotnie zwracano uwagę na niezwykle istotny aspekt bezpieczeństwa w okresie wypoczynku.

Apel rozpoczął się od podsumowania minionego roku szkolnego oraz nagrodzenia młodzieży, która wyróżniła się w nauce, konkursach, frekwencji, sporcie, czytelnictwie, pracy w woluntariacie i innych aktywnościach społecznych. Liczna grupa osób osiągnęła w tym roku wysokie średnie ocen, tj. powyżej 4,75 a nawet powyżej 5,00, za co została uhonorowana wydawnictwami książkowymi. Wiele nagród zebrali również między innymi woluntariusze działający w Szkolnym Kole „Caritas”.

Na zakończenie zebrani uczniowie, nauczyciele i goście usłyszeli utwory muzyczne zaprezentowane w języku niemieckim i angielskim, które młodzież wcześniej przygotowała do II Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu. Wystąpili: Sylwia Kuropatwińska ( III miejsce w kategorii solistów ) śpiewająca przy akompaniamencie gitarowym Alana Raczkowskiego oraz żeński duet z klasy II a : Paulina Łojewska i Alicja Mańkowska.