Zakończenie roku szkolnego klas III LO i III LD

Pożegnanie kolejnego rocznika absolwentów

O godzinie 12.00 28 kwietnia 2017 roku w murach Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów naszej szkoły. Na sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele, uczniowie oraz bohaterowie uroczystości – uczniowie klas trzecich LO i LD. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście: proboszcz izbickiej parafii ks. prof. Leonard Fic, p. Karol Matusiak – przewodniczący komisji edukacji, kultury i sportu powiatu włocławskiego, była dyrektor szkoły, a obecnie przewodnicząca komisji środowiska powiatu włocławskiego  p. Alicja Sadowska oraz przewodnicząca rady rodziców p. Joanna Andrzejewska.

Poproszony o zabranie głosu przez prowadzących, p. dyrektor Janusz Nadolny powitał wszystkich zebranych oraz złożył życzenia tegorocznym Absolwentom i ich rodzicom. Z życzeniami pospieszyli także zaproszeni goście. Główną część uroczystości zajęło wręczenie świadectw i nagród naszym Abiturientom. Pan dyrektor podkreślił szczególne osiągnięcia dwóch uczniów – Dawida Szymczaka i Gracjana Lewandowskiego, których średnia ocen na świadectwie przekroczyła 5. Otrzymali oni świadectwa z wyróżnieniem, nagrody, a ich rodzice Listy gratulacyjne. Były też nagrody za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach, czytelnictwo, zaangażowanie w działalność Caritas oraz za osiągnięcia w sporcie. Dwóch uczniów otrzymało specjalne stypendia  ufundowane przez p. Alicję Sadowską, a dwoje uczniów nagrody ufundowane także przez p. Alicję Sadowską.     W dalszej części głos zabrali Absolwenci, którzy w słowach pożegnania i kwiatach wyrazili swoją wdzięczność dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za serce, poświęcony czas i wszystko, co ich spotkało w murach Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

Jako ostatni głos zabrali drugoklasiści, którzy pod kierunkiem p. Wioletty Wawrzyniak przygotowali dla starszych koleżanek i kolegów specjalny program artystyczny, podczas którego zaprezentowali pełne humoru scenki z życia szkoły. Uroczystość zakończyły ciepłe słowa pożegnania. Po uroczystości Absolwenci, ich rodzice oraz grono pedagogiczne i zaproszeni goście spotkali się jeszcze na pożegnalnej kawie i na małym poczęstunku.

M. Sieradzka

« 1 z 3 »