Zakończenie roku szkolnego klasy III LO i III LD

26 kwietnia 2019 roku w murach Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów naszej szkoły. Na sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele, uczniowie oraz bohaterowie uroczystości – uczniowie klas trzecich LO i LD. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście: proboszcz izbickiej parafii ks. prof. Leonard Fic, członek zarządu rady powiatu we włocławsku pani Agata Wojtkowska, pan Karol Matusiak – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiatu włocławskiego, przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Wawrzyniak, oraz przedstawiciel Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Zbigniew Bręda, który wręczył na ręce pana dyrektora Janusz Nadolnego „Złoty Indeks” dla najlepszego absolwenta upoważniający do bezpłatnych studiów na wybranym kierunku.

Poproszony o zabranie głosu przez prowadzących, p. dyrektor Janusz Nadolny powitał wszystkich zebranych oraz złożył życzenia tegorocznym Absolwentom i ich rodzicom. Z życzeniami pospieszyli także zaproszeni goście. Główną część uroczystości zajęło wręczenie świadectw i nagród naszym abiturientom. Pan dyrektor podkreślił szczególne osiągnięcia uczennic – Klaudii Bazelewskiej- otrzymały ona świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę, a jej rodzice list gratulacyjny.

Były też nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w konkursach, zaangażowanie w działalność Samorządu Szkolnego. W dalszej części głos zabrali drugoklasiści, i pierwszoklasiści  którzy pod kierunkiem p. Elżbiety Stasieńko przygotowali dla starszych koleżanek i kolegów specjalny program artystyczny, podczas którego zaprezentowali piosenki.

Jako ostatni głos zabrali Absolwenci, którzy w słowach pożegnania i kwiatach wyrazili swoją wdzięczność dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za serce, poświęcony czas i wszystko, co ich spotkało w murach Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Po uroczystości absolwenci, ich rodzice oraz grono pedagogiczne i zaproszeni goście spotkali się jeszcze na pożegnalnej kawie.

« 1 z 3 »